Algemene Voorwaarden

Alle orders worden geaccepteerd op deze voorwaarden en uitvoeren.

1 aanbod:
Ons aanbod is altijd aan verandering onderhevig. Wij behouden ons het recht om artikel, zelfs op korte termijn van het programma.

2. levering en wijze van betaling:
Wij sturen de orders direct na bevestiging van de betaling van onze payment serviceprovider. Alle items aangeboden zijn meestal op voorraad. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de voorraden niet correct zijn. Dus behouden we het recht om te maken van deel-leveringen of annuleren onderdelen bestellen.
De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, omdat er mogelijk vertragingen in de levering te wijten aan overmacht en als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

3. garantie:
We garanderen dat de goederen vrij is van fabricage en materiële defecten. Het productafbeelding komt overeen met het geleverde product. (Kleur van schommelingen als gevolg van de instellingen van de monitor zijn mogelijk) De afnemer is verplicht om het onderzoek van de goederen onmiddellijk na ontvangst met betrekking tot hoeveelheid, aard - anders, de goederen worden geacht aanvaard. Klaarblijkelijke tekortkomingen moeten bij ons worden aangemeld binnen een week. Retourzendingen van goederen met gebreken en ongebruikte is eerder te stemmen met ons, en voldoende postzegels. In principe, niet-vrije Retourzendingen worden niet geaccepteerd. Onze garantie is beperkt tot vervanging, conversie, verlaging of verbetering.

4. Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

5. annulering:
De klant heeft het recht te trekken van het contract binnen twee weken zonder opgaaf van reden schriftelijk of door het terugzenden van de goederen. De wachttijd begint met de ontvangst van de goederen door de koper om uit te voeren; de tijdige verzending van de annulering of teruggave van de goederen is voldoende om de deadline te halen. Als de klant maakt gebruik van zijn recht op opzegging, hij is verplicht de goederen te retourneren. De koper draagt de kosten van de terugkeer zich in dit geval, behalve dat de meegeleverde door de bestelde goederen anders is.

6. Opmerking:
Alle links worden gecontroleerd, al is het maar geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan kan worden toegepast. De exploitant van de respectieve site is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We hebben gemaakt deze pagina links naar andere sites op het Internet. Voor alle deze links geldt: wij willen benadrukken dat wij (en onze ISP of WEBHOST) geen hebben invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. Dus we distantiëren ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op deze homepage en maken ons de inhoud ervan niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle links op onze homepage is zich ervan bewust dat we een dergelijke verklaring zijn ontslaat niet aansprakelijk voor ons. E-mail ons alstublieft, als ze een link naar een "twijfelachtig" pagina hier moeten ontdekken. Wij vervolgens uitschakelen onmiddellijk het tekort. Dagelijkse monitoring van alle aangesloten links is helaas niet mogelijk.

7 andere:
De afschaffing van afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan niet de geldigheid van de overige bepalingen. Veranderingen of toevoegingen aan deze overeenkomst dient schriftelijk.