Privacybeleid

Privacy Policy

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

Giga-Patch.com
B. Eberhard
120/126 Ratchaprarop Road
10110 Bangkok

De verantwoordelijke instantie beslist, alleen of in overleg met anderen, over de
doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, contactgegevens,
enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige processen voor
gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is
altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De
wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft
ongewijzigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als de betrokken persoon, in het geval van een schending van de wetgeving inzake
gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde
toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking
tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de
federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link
biedt een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter
uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden te laten verwerken. De
voorziening is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht
van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, gebeurt dit alleen voor
zover technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt op elk moment het recht om binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke
bepalingen gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens,
de bron van de gegevens, hun ontvangers en het doel van gegevensverwerking en, indien
nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In dit
verband en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact
met ons opnemen via de contactopties die in de opdruk staan.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons stuurt
als websitebeheerder te beheren, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dus,
gegevens die u via deze website indient, voor anderen niet leesbaar. U herkent een
gecodeerde verbinding op de "https: //" adresbalk van uw browser en op het
slotpictogram in de browserbalk.

Server log files

In serverlogbestanden verzamelt en registreert de websiteprovider automatisch
informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browser type en browserversie
Besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor
gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van
gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk
is.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor de verkoop van goederen en
goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit in het kader van het
contract noodzakelijk is. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of
logistieke bedrijven zijn. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of
alleen als u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de
verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele
maatregelen mogelijk is.

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich registreren op onze website. De
verzonden gegevens dienen uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding
of service. Alle verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig
worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u
per e-mail op de hoogte brengen. De e-mail wordt verzonden naar het opgegeven adres
bij het registreren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats
op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. DSGVO). Een intrekking van uw
reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een
informeel bericht per e-mail. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking
wordt niet beïnvloed door de intrekking.

We slaan de gegevens op die zijn verzameld tijdens registratie tijdens de periode dat
u bent geregistreerd op onze website. Uw gegevens worden verwijderd als u uw
registratie annuleert. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

contact

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens,
worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor
vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw
toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt
uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO).
Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de
herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de
gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onveranderd
door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, blijven bij ons totdat u ons
verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of u uw gegevens niet
langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden
- blijven onaangetast.

Duur van berichten en opmerkingen

Berichten en opmerkingen en gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden
opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan ​​totdat deze om juridische redenen
volledig is verwijderd of verwijderd.

De bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6
(1) (a) GDPR). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk.
Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van reeds
voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

nieuwsbrief data

Om onze nieuwsbrief te verzenden, hebben we een e-mailadres van u nodig. Verificatie
van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet
worden overeengekomen. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig.
Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend plaats voor de verzending van de
nieuwsbrief.

De gegevens in de registratie van de nieuwsbrief worden uitsluitend op basis van uw
toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). Een intrekking van uw reeds
verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel
bericht per e-mail of u schrijft zich aan via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De
wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd
door de intrekking.

Gegevens die worden ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd in
geval van annulering. Als deze gegevens naar ons zijn verzonden voor andere doeleinden
en elders, blijven ze bij ons.

YouTube

Voor integratie en presentatie van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-
ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave,
San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-invoegtoepassing, maakt
deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube zal ontdekken welke van onze sites
je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen als je
bent ingelogd op je YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid
om dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze
online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit.
f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het
verwerken van gebruikersinformatie.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw
webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod
gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd
na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw
apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen
wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of
voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te
verwijderen wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan
leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische
communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde functies die u wenst (bijvoorbeeld
een winkelwagentje), vindt plaats op basis van artikel 6, lid 6. f DSGVO. Als
exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij de opslag van cookies
voor de technisch perfecte en soepele levering van onze diensten. Als er andere
cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk
behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics.
Serviceprovider voor webanalyse is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw
webbrowser opslaat op uw apparaat en analyse van het gebruik van de website mogelijk
maakt. Informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website,
wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Serverlocatie is
meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij de analyse van
gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt
ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan
verzending naar de Verenigde Staten verkort. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij
Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en
afkapt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website
te evalueren, om verslag te doen van de websiteactiviteit en om ons andere diensten
aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er is geen
samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-
gegevens.

Browser plug-in

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van
onze website kunnen echter beperkt zijn. Evenzo kunt u het verzamelen van gegevens met
betrekking tot het gebruik van uw website, waaronder uw IP-adres en daaropvolgende
verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browserplug-in te
downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de
volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw
gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan onze website: schakel Google
Analytics uit.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van
gebruikersgegevens in Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we
een contract voor contractverwerking afgesloten met Google.

Demografische gegevens in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Het kan
worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd,
het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn
afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens
van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet
mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via
de advertentie-instellingen in uw Google-account of door over het algemeen de
verzameling van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de
sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Matomo (voorheen Piwik)

Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice Matomo. Matomo is een open
source-oplossing.

Matomo gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw
apparaat opslaat en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Informatie
die wordt gegenereerd door cookies over het gebruik van onze website wordt opgeslagen
op onze server. Voordat u opslaat, wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

Cookies van Matomo blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

Matomo-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als
exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij de anonieme analyse van
gebruikersgedrag om zowel onze website als mogelijk ook reclame te optimaliseren.

Er is geen overdracht van de informatie opgeslagen in de Matomo-cookie over het
gebruik van deze website. Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden
voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn.

U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens hier deactiveren. Uw browser stelt een
opt-out-cookie in, die de opslag van Matomo-gebruiksgegevens voorkomt. Als u uw
cookies verwijdert, wordt de Matomo-opt-out-cookie ook verwijderd. Als u onze website
opnieuw bezoekt, moet de opt-out-cookie worden gereset om de opslag en het gebruik van
uw gegevens te voorkomen.

[Voer hier iframe-iframe-code in]

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De betalingsdienstaanbieder is PayPal
(Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Als u met PayPal betaalt, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, naar
PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een
DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te
handelen). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk.
Eerdere bewerkingen voor gegevensverwerking blijven van kracht wanneer ze worden
ingetrokken.

Sofortuberweisung

Onze website staat betaling via "Sofortüberweisung" toe. Aanbieder van de betaaldienst
is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen we in real time een
betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen
beginnen.

Bij betaling via "Sofortüberweisung" een overdracht van uw PIN en TAN aan de Sofort
GmbH. De betalingsprovider logt dan in op uw online bankrekening, controleert
automatisch uw saldo en voert de overdracht uit. Hierna volgt een onmiddellijke
transactiebevestiging. Uw verkopen, de kredietlimiet van uw kredietlimiet en het
bestaan ​​van andere accounts en hun tegoeden worden ook automatisch gecontroleerd na
het inloggen.

Naast de PIN en TAN bevat de verzending naar de Sofort GmbH ook betalingsgegevens en
persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam,
adres, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig
zijn voor de verwerking van uw betaling. Er is behoefte aan deze gegevensoverdracht om
uw identiteit ondubbelzinnig te identificeren en fraude te voorkomen.

De verzending van uw gegevens naar Sofort GmbH is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit.
een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract
af te handelen). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk.
Eerdere bewerkingen voor gegevensverwerking blijven van kracht wanneer ze worden
ingetrokken.

Details over de betaling met Sofortüberweisung zijn te vinden op:
https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. Provider is Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online
advertentieprogramma werken we met het bijhouden van conversies. Na klikken op een
advertentie die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie ingesteld voor het
bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw
apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en
worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Bij de cookie,
Google en we herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar
onze site.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar
via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om
conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die het bijhouden van
conversies gebruiken. Adwords-klanten leren hoeveel mensen op hun advertentie hebben
geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's voor het bijhouden van conversietracking.
AdWords-adverteerders krijgen echter geen informatie waarmee ze zichzelf persoonlijk
kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken
tegen een gebruik. Hier is de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de
browser om uit te schakelen. Er is dus geen opname in de statistieken voor het
bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Wij
als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van
gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en
Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of
voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van
onze website.

Bron: Privacy Configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de